Voorwaarden onderhoudscontract

1. Algemeen
1.1 Een onderhoudscontract betreft maximaal 1 website tenzij anders overeengekomen.
1.2 J9 design is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van het onderhoudscontract te wijzigen.

2. Prijzen
2.1 De prijs voor het onderhoudscontract is maximaal 1 jaar geldig.
2.2 J9 design behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen van het onderhoudscontract, de pakketprijzen extra uren en de standaard uurprijs te wijzigen.

3. Aanleveren
3.1 De klant dient de wensen/aanvragen/aanpassingen uitsluitend per mail door te geven.
3.2 De klant dient alle aanpassingen zoveel mogelijk te verzamelen in één email.
3.3 De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het juist, tijdig en volledig aanleveren van zaken.

4. Aanpassingen doorvoeren
4.1 Aanpassingen worden doorgaans binnen 3-5 werkdagen uitgevoerd, tenzij anders aangegeven door de klant en J9 design de tijd hiervoor beschikbaar heeft.
4.2 Wanneer een update/back-up/aanpassing door ziekte, vakantie of overmacht door J9 design niet uitgevoerd kan worden binnen het hiervoor gestelde termijn en de klant hierdoor verlies of schade hebt geleden is kan J9 design nimmer verantwoordelijk gesteld worden.

5. Uren in contract
5.1 De in het contract vallende uren kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kwartaal.
5.2 J9 design zal de klant laten weten wanneer er nog 15 min over zijn of wanneer een aanvraag meer uren in beslag zal nemen dan het aantal nog beschikbare uren. De klant krijgt hiertoe eerst de mogelijkheid extra uren in te kopen.
5.3 Wanneer het aantal uren overschreden wordt en de klant besluit geen pakket aan te schaffen, geldt het standaard uurtarief.
5.4 Wanneer J9 design door de klant wordt verzocht op locatie te komen zullen de reisuren en uren op locatie ook van de uren in contract af getrokken worden.
5.5 Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte uren.

6. Extra uren inkopen (pakket)
6.1 Extra uren inkopen (een pakket) is alleen mogelijk i.c.m. een onderhoudscontract voor dezelfde website.
6.2 Extra uren inkopen is mogelijk voor aanvang van een opdracht of tussendoor.
6.3 De betaling van de extra uren dient geschiedt te zijn alvorens J9 design start met de opdracht.
6.4 J9 design zal de klant laten weten wanneer er nog een half uur over is of wanneer een aanvraag meer uren in beslag zal nemen dan het aantal nog beschikbare uren. De klant krijgt hiertoe de mogelijkheid extra uren in te kopen.
6.5 Wanneer het aantal uren overschreden wordt en de klant besluit geen pakket aan te schaffen, geldt het standaard uurtarief.
6.6 Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte uren.

7. Opzeggen contract
7.1 Opzeggen kan door beide partijen.
7.2 Opzeggen geschiedt per kwartaal en minimaal 3 werkdagen voor het begin van het volgende kwartaal.
7.3 Opzeggen geschiedt uitsluitend schriftelijk.
7.4 Bij te laat opzeggen zal het lopende kwartaal nog voldaan moeten worden.

8. Factureren
8.1 Factureren geschiedt vooraf, aan het begin van elk kwartaal voor het komende kwartaal.
8.2 De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.

9. Algemene voorwaarden
9.1 De algemene voorwaarden van J9 design zijn verder van toepassing, zie www.j9design.nl, voor zover niet in strijd met deze voorwaarden.
9.2 Indien de algemene voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden onderhoudscontract gelden de voorwaarden van het onderhoudscontract.