Logo AKP uitvaartzorg

december 2019
Anjet van Kapel - Pekel
akp-uitvaartzorg.nl

Categorie/product(en)
Logo,

Gebruikte programma's/programmeertalen

Dit logo symboliseert de eindigheid van het leven (een onderbroken infinity-teken) maar ook de oneindigheid van Anjet’s betrokkenheid en service. Dit gecombineerd met Anjet haar initialen, A.K.P.